TESTY ZADANIA OPRACOWANIA

Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego MATERIAŁY TESTY I ZADANIA

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO- MASZYNISTA

 

 

KLASA 1

Klasa 1B materiał na Sieci zasilające i trakcje elektryczną 

Test- elementy R,L,C   

Półprzewodniki - Wprowadzenie  

 

KLASA 2

Izolatory  - przeglad. Linie z przewodami izolowanymi.

Budowa linii napowietrznych- stawianie słupów i zawieszanie przewodów >>>>

Ćwiczenie- Rozpoznawanie elementów LN>>>>

Referat- Metody połaczeń w liniach napowietrznych  >>>>

Referat- Metody połączeń w liniach napowietrznych część 2>>>>

Referat- Metody połaczeń w lniach napowietrznych wersja ppt>>>>

Referat Konstrukcje Wsporcze Linii Napowietrznych     

 

Referat Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych >>>>

Przykładowe sprawozdanie 

 

Kable elektroenergetyczne - budowa oznaczenia  >>>

Linie kablowe cały materiał część 1 >>>>

Linie kablowe cały materiał część 2 >>>>

Montaż muf i głowic kablowych  

Materiały różne Sieć trakcyjna 

Materiały różne Konstrukcja sieci trakcyjnej 

 

Rysunki pomocnicze do konstrukcji sieci trakcyjnej   

Materiały różne- sieć powrotna   

Test - rozpoznawanie elementów sieci powrotnej  

KLASA 3

Dokumentacja podstacji trakcyjnej 

Test z dnia 5 września 2017  

Elementy składowe na schematach 26 styczeń 2017 >>>>

Test znajomość elementów instalacyjnych- numer 1   

Test numer 1    

 

Test e25 numer 1   

Test e25 numer 2  

 

Test e25 Erasmus  50 pytań  

Test e25 60 pytań