TESTY ZADANIA OPRACOWANIA

Technik Informatyk 311[02] ZADANIA

 

TECHNIK INFORMATYK ZADANIA I MATERIAŁY

 

Linux Klasa 3TI - Materiały różne        

Administracja bazami danych

PostgreSQL

Klasa 3TI

Bazy danych do ćwiczeń 

Ćwiczenia od 1 do 5  

Ćwiczenie numer 6   

Ćwiczenie numer 7    

Ćwiczenie od 9 do 12  

 

REFERATY I PREZENTACJE

Nośniki transmisyjne - klasa 2TIA    

Referat Media Transmisyjne 1  >>>

 

Referat Media Transmisyjne 2 >>>

Referat Media Transmisyjne 

ZADANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

 

Program cpt  

Zadania praktyczne z rejestrem- skany treści   

Zadania praktyczne z rejestrem- przykładowe rozwiązanie   


• Przykładowe zadanie praktyczne treść   

• Przykładowe zadanie praktyczne rozwiązanie   

• Zadanie 1 z komentarzem  

• Zadanie 1 część 2 z komentarzem   


• Zadanie 2 z komentarzem   


• Zadanie 3 z komentarzem    

• Zadanie 4 z komentarzem    


• Zadanie 5 z komentarzem  

• Zadanie 6 z komentarzem    

• Klasa 2TI- zrzuty ćwiczenie komendy Linux