TESTY ZADANIA OPRACOWANIA

Technik Elektryk 311[08] ZADANIA i MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

 

TECHNIK ELEKTRYK

 

Zadania egzaminacyjne w zakresie części praktycznej


Linia napowietrzna  - Konstrukcje wsporcze  POBIERZ


• Zadanie 2007 z komentarzem   


• Zadanie 2008 z komentarzem   


• Zadanie 2009 z komentarzem   


• Zadanie 2010 z komentarzem    


• Zadanie 2011   


• Zadanie 2012   

• Zadanie 2013  

Materiały do ćwiczeń:


• Przykładowe sprawozdanie  

•Ćwiczenie  Kondensatory  

•Ćwiczenie Cewki   

 

• Ćwiczenie Moc prądu stałego 

• Ćwiczenie Moc prądu trójfazowego   


• Ćwiczenie Układy trójfazowe    

• Diody półprzewodnikowe