TESTY ZADANIA OPRACOWANIA

Kształcenie Zdalne

Dział poświęcony w całości kształceniu zdalnemu.

Klasa 1TI Model OSI 

Dostęp zdalny Linux  

Konfiguracja usługi FTP na Ubuntu Server  

 

Klasa 3TI link do pobrania Linux Ubuntu Server 16.04LTS : http://releases.ubuntu.com/16.04/

 

Klasa 3TI materiał pomocniczy dotyczący administracji systemem Linux

Ubuntu Server  

Klasa 3TI materiał pomocniczy dotyczący konfiguracji usługi

DHCP w systemie Linux Ubuntu Server  

Klasa 3TI materiał pomocniczy dotyczący konfiguracji usługi

DNS w systemie Linux Ubuntu Server    

Klasa 3TI materiał pomocniczy dotyczący podstawowej konfiguracji

serwera Apache2  

Klasa 3TI materiał pomocniczy dotyczący podstawowej konfiguracji

serwera Samba  

Klasa 3TI materiał pomocniczy instalacja programu CPU-G  

Klasa 3TI materiał pomocniczy dotyczący podstawowej konfiguracji

Samba - udostępnianie drukarki